Zajmujemy się edukacją dzieci i młodzieży w filozofii Montessori, przeciwdziałaniem bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym.

 


 

Oferujemy pomoc mentalną, psychologiczną i doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wspieramy projekty edukacyjne i zawodowe realizowane przez osoby ze szczególnymi potrzebami/dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrywamy konferencje, wydarzenia i webinaria oraz pomagamy w stworzeniu kanału YouTube osobom wykluczonym społecznie, które chcą wrócić do pracy.

 

Nasze projekty

Logo jadłodajniLogo projektu "Świat według NGO"

 


 

Odwiedź nas na Facebooku!