Społeczna Jadłodajnia Filozoficzna

Społeczna Jadłodajnia Filozoficzna powstała z myślą o pasji do gotowania , zdrowego i domowego jedzenia, najpyszniejszych pierogów świata oraz chęci pomagania potrzebującym.

Jadłodajnię prowadzimy w ramach działań naszej fundacji „Pomóż mi zrobić to samemu”. Statutowo zajmujemy się edukacją dzieci i młodzieży w filozofii Montessori , przeciwdziałaniem bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym.

Zdjęciejadłodajni od wejścia

Naszym hasłem przewodnim jest „JEDZ PYSZNIE I POMAGAJ”

Jedz logo

Obecnie wyprowadziliśmy z kryzysu bezdomności naszego „podopiecznego” Jacka. Zorganizowaliśmy Jackowi pracę w stajni, dach nad głową i skromne wynagrodzenie, co daje mu ogromny komfort wynikający z odstawienia alkoholu, a także poczucia stabilności emocjonalnej i materialnej.

Zdjęcie pierogów

W jadłodajni gotujemy NAJPYSZNIEJSZE PIEROGI ŚWIATA I NIE TYLKO… Działamy lokalnie i globalnie na warszawskich Siekierkach. O ile się zadomowimy, mamy sporo planów lokalnych, jak warsztaty dla dzieciaków naszych sąsiadów z zabawą w kuchnię , lepieniem pierogów i taczaniem się bezkarnie w mące :), robieniem rollsów, oglądaniem wieczorynek.

Zamierzamy wesprzeć zupą sąsiedzką naszych bezdomnych nieboraków, mieszkańców noclegowni dla osób bezdomnych na Siekierkach. Planujemy stworzenie miejsca „ karmnika” dedykowanego osobom bezdomnym, gdzie będą mogli konkretnie zjeść , otrzymać odzież , pomoc w znalezieniu pracy , pomoc psychologa……

Zdjęcie kuchni

Dla sąsiadów chcemy zorganizować cykl imprez sportowych , telewizję dla dzieciaków , darmowy video poradnik psychologiczny.

Pomysłów jest bez liku ale teraz koncentrujemy się na tym aby się utrzymać z pysznego gotowania. Zaglądajcie do nas i posmakujcie najpyszniejszych pierogów świata!

Zdjęcie jadłodajni kuchni